-Izifundo zobufundi (28)

 I-LID#28 - Umfanekiso We-Big Dipper

          Lona uDkt. Ed Hoskins uyakwamukela Ezifundweni Zokuba Abafundi, uchungechunge oluklanyelwe ukusiza amakholwa amasha aqine okholweni lwawo lobuKristu. Lesi isifundo sethu sokugcina kulolu chungechunge lwabafundi. Kungu-#28, Umfanekiso we-Big Dipper. Okokuqala, ake ngikutshele kancane ngami.

Ngingudokotela osethathe umhlalaphansi owachitha iminyaka engu-34 kwezokwelapha zomndeni kanye nempilo yabafundi. Ngaba ngumKristu eminyakeni engu-50 edlule futhi ngasizwa ekuqaleni kokholo lwami ngabakwaNavigators, inhlangano yobuKristu yomhlaba wonke, engeyona eyehlelo enenjongo eshiwo ukuthi Ukwazi UKristu Nokumenza Aziwe. Bengisebenza kuleyo nhlangano kusukela ngo-1980. Izifundo Zokuba Abafundi ziyinhlanganisela yalokho engakufunda eBhayibhelini futhi ngaphansi kokuqondisa kwamaNavigator ngaleso sikhathi. Engakufunda ke manje sengikudlulisela kini. Iseshini yanamuhla i-Big Dipper Illustration.

I-Big Dipper ingumlaza wesibhakabhaka osenyakatho ohlanganisa izinkanyezi eziyisikhombisa ezifana nediphu yamanzi. Izinkanyezi ezimbili ezakha ukuphela kwendebe zihamba zibheke ngqo ku-Polaris, iNkanyezi YaseNyakatho. Sekuyisikhathi eside isetshenziselwa ukuthola iziqondiso zamatilosi nabanye abahambi. NgoMeyi ka-1948, uDawson Trotman, umsunguli we-Navigators, wayesohambweni lwemishini. Ngobunye ubusuku, eseParis, wakhuphukela ophahleni ukuze athandaze. Wabona uMjikijeli Omkhulu. Wabona ukuthi lo mlaza wawufingqa zonke izimiso zenkonzo uNkulunkulu ayezifundise amaNavigator eminyakeni edlule. Inkanyezi yokuqala lapho isibambo sijoyina i-Dipper siyivumela ukuthi ijikeleze. Lenkanyezi imele isikhungo sempilo yobuKristu okufanele kithi kube uMfanelo Onamasondo. Umfanekiso Wesondo esesivele siwudlulisile kuseshini edlule yeZifundo Zokuba Abafundi (#3).

UKristu uyisizinda sempilo yethu. Irimu lesondo limele ukulalela uKristu. Izipholi ezine zesondo lethu lobuKristu zifakaza, ubudlelwano, izwi, nomthandazo. Inkanyezi elandelayo ezansi endebeni igqamisa ukubaluleka kokuthola izwi likaNkulunkulu ezimpilweni zethu. UDawson uthe ukubona lokhu njengesandla seZwi esihambisana nokuzwa, ukufunda, ukutadisha, ngekhanda nokuzindla ngezwi likaNkulunkulu. Sihlanganise lesi sihloko esifundweni sobufundi #4. Inkanyezi elandelayo eya kwesokudla enkomishini manje yenza isicoco. Lokhu kumelela ukushumayela ivangeli, ukubutha izithelo zokushumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu. Futhi lokhu kungabonakala njengomfanekiso webhuloho, enye yezikhathi zethu zabafundi (#6). Ukunyukela inkanyezi elandelayo enkomishini kuguqula isikophu sibe ifosholo. Lokhu kumelela ukulondoloza izithelo zokuvangela. Lokho sikubiza ngokulandelela - futhi, ngesinye sezifundo zethu zobufundi (#15).

Inkanyezi engakwesokunxele senkanyezi Yomfanekiso Wesondo, eyokuqala yesibambo, imelela “ukulungiselelwa kwejubane.” Lokhu kukhuthaza abanye ukuthi basilandele njengoba besibona sibonisa ubufundi.

“Noma yini enikufundile noma enakwamukela noma enikuzwile kimi noma enikubonile kimi – kukwenzeni.” ( Filipi 4:9 ) Lokhu kuhola ngesibonelo.

Kwesokunxele senkanyezi yokusetha ijubane kumele “eminye imisebenzi.”

Lokhu kusikhumbuza ukubaluleka kwamanye amaqembu obuKristu njengama-ejensi emishini, amahlelo esonto, namaqembu esonto.

“Yilowo nalowo makangakhathaleli okwakhe kuphela, kepha abheke nezabanye. ( Filipi 2:4 ) UDawson Trotman wayehlale enesithakazelo kwezinye izinhlangano zobuKristu, amaqembu namasonto. Wayehlale efuna ukubona abantu bephakanyiswa njengabafundi bakaJesu abaqinile bese ebanikela kwezinye izinhlangano.

Okokugcina, inkanyezi engakwesokunxele kakhulu neyokugcina yesibambo imelela umgomo wethu wokugcina wobuKristu, ukufinyelela umhlaba kuKristu. “Hambani niye ezweni lonke nishumayele izindaba ezinhle kuyo yonke indalo.” ( Marku 16:15 )

Hhayi-ke, ake sifingqe lesethulo esifushane nesokugcina.

Ngenkathi ekhuleka ophahleni lwehhotela eParis ngo-1948, u-Dawson Trotman wabona ngeso lengqondo i-Big Dipper njengomfanekiso ogqamisa impilo yethu yonke yobuKristu nezinjongo zethu kube inkazimulo kaNkulunkulu. Lokhu bekuqukethe izinkanyezi eziyisikhombisa ezixhumayo Zomfanekiso Onamasondo, i-Word Hand, i-Evangelism kanye Nomfanekiso Webhuloho, Ukulandelela, Ukusetha Ijubane, Eminye Imisebenzi, futhi ekugcineni umbono wokubona Umhlaba wonke kaKristu.

Ngithanda nje ukubonga kakhulu ngokuba yingxenye yeZifundo Zokuba Abafundi. Lona ngama-28 wethuth kanye nesifundo sokugcina. Cela uNkulunkulu ukuthi akhe ngasinye salezi zifundo zobufundi ezimpilweni zakho. Bese uphuma futhi usize amanye amaKristu enze into efanayo, wandise imizamo yakho. Ukuthi ngiyaphinda ngikubone noma cha emhlabeni, qhubeka ulandela uJesu. Uyakufanelekela! Lokhu kuphetha isethulo sanamuhla. Siyabonga ngokuba yingxenye. UNkulunkulu anibusise niqhubeke niphishekela uNkulunkulu, nazi ukuthi uNkulunkulu uhlale esisukela.

Izifundo Zakamuva