Isitatimende -Mission-

Umsebenzi wethu ukuhlanganyela ivangeli likaJesu Kristu namaSulumane ngokutshala isonto,
abezindaba
ukufinyelela emhlabeni wamaSulumane, ukufundisa nokunakekela amakholwa angamaSulumane angemuva, ukuqeqeshwa ngokwenkolo nangobuvangeli, intuthuko ehlobene kwezinto zokwenkolo, ezokwelapha kanye
eminye imisebenzi, kanye nosizo lokusiza.

-Imicimbi Ezayo-

UDkt Ahmed Joktan nethimba lakhe imicimbi ezayo yokukhuluma nokuqeqesha
ukujoyina leyo micimbi sithumele i-imeyili ku: ukukhuluma@meccatochrist.org

ZONKE IZINHLOBO UKUHAMBA KWABANTU

Joyina inhlangano yethu yokuqhubekisela phambili uMbuso kaNkulunkulu ezindaweni lapho ivangeli lingakaze lizwakale khona (Roma 15:20). Kusukela ngo-2015 sisizile…IMecca to Christ iyi-501 (c) (3) hhayi yenhlangano yenzuzo. Iminikelo idonselwa intela ngokwezinga elivunyelwe ngumthetho e-United States of America.

0+
Abantu Bafinyelele kuNyaka ka-2022
0+
Ama-Visa anikezwe iMecca kusukela ngo-2015
0
Izilimi
0+
Underground Local Churches watshala
0
Izithunywa zevangeli Esizixhasayo

Le vidiyo isitshela ngendaba yensizwa eyayizinikele kakhulu kumaSulumane,
kodwa uNkulunkulu wangenelela ngamandla waguqula impilo yakhe.
Uma ungathanda ukwazi okwengeziwe, funda izincwadi zethu ngezansi.

isiZulu

isi-Español

isiZulu

isi-Español

Nabu obunye ubufakazi obuvela kubafundi bezincwadi zethu…

“Washiywa ehlane elishisayo laseSaudi amahora amahora eneminyaka emine ngubaba owayefuna ukwenza indoda ngaye, wabhaxabulwa ngaphambi kokuthomba ngokwenza iphutha elincane kakhulu ekufundeni iQuran, eqeqeshelwe ukuzonda nokusabisa labo abangakholwa Iminyaka yokuqala yobusha, evakashelwe nguJesu ephusheni, ethola uKristu futhi enikela ngempilo yakhe kuMsindisi wakhe, ebhekene nokushushiswa okunzima, uDkt Ahmed manje unikela impilo yakhe ekwabelaneni ngevangeli nabantu bakhe futhi ebadonsela kuLwazi ngoKristu olusindisayo. . Lokhu kumane kungumbono wokuphila kukaDkt. Ahmed. Kepha le ncwadi ingaphezu kobufakazi. Futhi kuyisifundo sokuqala nge-Muhammad ne-Islam. Umbhali, ngezithombe ezicacile uveze ubunzima bokukhula eSaudi Arabia kanye noshushiso olunzima ngemuva kokuguquka kwakhe. UDkt Joktan manje ungumlandeli kaJesu ojabulayo, onethemba futhi onentshisekelo ngombono wabantu bakhe. Ungagcini nje ngokufunda le ncwadi, thatha isinyathelo sokukhuthaza lo mzalwane othandekayo onombono awunikwe uNkulunkulu esenza kahle ukusekela. ”

-UGeorges Houssney, uMongameli, Horizons International, e-USA
Nombhali Ukubandakanya amaSulumane

“UDkt. U-Ahmed Joktan utshele indaba yomusa kaNkulunkulu osebenzayo. Unikeza ukuqonda ngezinkolelo zanamuhla ezizonikeza ukuqonda kumfundi ongewona owamaSulumane. Ngaphezu kwalokhu, incwadi yakhe iyisivivinyo somusa kaNkulunkulu owanikezwa wonke umuntu. Ngiyethemba ukuthi nohambo lwakhe lokuya othandweni lukaNkulunkulu luzoba yindaba yakho, ”

—UChris Fabry, eChicago, e-Illinois, eU.SA.
Umsingathi, uChrist Fabry Bukhoma kuMoody Radio
Nombhali War War: Umkhuleko Uyisikhali Esinamandla

"Ibhuku Ukusuka eMecca kuya kuKristu nguDkt. Ahmed Joktan, owazalelwa futhi wakhulela eSaudi Arabia, kungubufakazi obuqand 'ikhanda bokuguquka kwakhe phesheya kanye nokuhlangenwe nakho kwakhe okuthusayo kokushushiswa ekubuyeni kwakhe ngesikhathi esabelana ngesibindi ngevangeli namanye amaSaudi namanye ama-Arabhu endaweni yaseGulf. Futhi kuyisibonelo esikhanyayo sokunqoba kothando enhliziyweni yakhe ngabantu bakubo abalahlekile, yize babemphethe ngesihluku. Ukusungulwa kwakhe kwe "Mecca to Christ Ministries" kuyisipho sothando lwakhe olungapheli kubantu bakhe. Incwadi yakhe ivala ngesimemo esimnandi sokujoyina izinkonzo zakhe. ”

—UDkt. UDon McCurry, eColorado Springs, eColorado, e-USA
Izinsizakalo kumaSulumane

Lolu wuhambo olungajwayelekile olusuka enkulumweni yamaSulumane kuye ekushushisweni kukaKristu, konke ukuhlangana noJesu ephusheni e-Auckland, NZ, ngonyaka ka-2010. Ngahlangana nalo Mpostoli uPaul wanamuhla futhi ngezwa izindaba zakhe okokuqala, lapho u-Ahmed ehambele ibandla lethu ngo-2017. Okuningi okuphoqayo kunezindaba zakhe zokuhlupheka, kwakungumlingiswa wakhe onomusa ofana noKristu nomsebenzi oguquliwe wokuphila, enomthwalo okhethekile ukushumayela abantu bakhe baseSaudi nokuhlomisa abanye ukuba bafinyelele kubo. Funda indaba yakhe - ngeke ufune ukuyibeka phansi!

- UMfu Steve Jourdain, ePalmerston North, eNew Zealand
UNgqongqoshe Omkhulu, iSt Alban's Presbyterian Church

“Akungabazeki ukuthi indaba yokuguquka okuphawuleka kunazo zonke eBhayibhelini yileyo kaSawulu waseTarsu ehlangana noKristu ovukile endleleni eya eDamaseku. Le ndaba yokuguqulwa kuka-Ahmed Joktan inokufana okuphawulekayo. Kusukela ekuhlanganeni kwakhe okunamandla noKristu ovukile egumbini lehhotela e-Auckland unyaka owodwa ngesikhathi seRamadan, kuya emazwini eNkosi kuPaul athi "uzomkhombisa ukuthi kumele ahlupheke kangakanani ngenxa yami", le ncwadi ilanda uhambo luka-Ahmed ngokudlula ekushushisweni nokuhlukunyezwa yiziphathimandla zomndeni nezikahulumeni. It is a page turner, and it worth worth a read. ”

—UMurray Robertson, eChristchurch, eNew Zealand
OwayenguMfundisi Omkhulu, iSpreydon Baptist Church

“Umkhuba wamaSulumane ophendukela ekukholweni kuJesu Kristu uyisikhathi sakamuva ochungechungeni lwezimangaliso zaphezulu ezimake ukunyakaza koMoya oNgcwele emhlabeni wonke kule minyaka eyikhulu edlule. Okumangalisa kakhulu kunakho konke ukuguqulwa okungavamile kwendodana yemifti yaseMecca, u-Ahmed Joktan. Le ncwadi ichaza ukuguquka kwakhe ebengakulindele kanye nokuhlupheka okwesabekayo abhekana nakho njengalokho. Kuyindaba yomusa weNkosi omangazayo kanye nofakazi onesibindi wenguquko yamaSulumane. Ukuthi lokhu kufanele kwenzeke ezweni lakithi eNew Zealand, ekude kakhulu enkabeni yamaSulumane, kungokunye okubalulekile ezimangalisweni zikaNkulunkulu. ”

—URob Yule, ePalmerston North, eNew Zealand
Umbhali kanye noNgqongqoshe waseNew York wasePresbyterian osethathe umhlalaphansi
Owayengumphathi weSonto LasePresbyterian lase-Aotearoa New Zealand

Ufuna ukufunda kabanzi ngathi, okuqukethwe esikukhiqizayo, nokuthi sikukhuthaza kanjani
Amakholwa amasha angamaSulumane amasha? Bheka okwethu
IZIHLOKO ZAKAMUVA:

Unentshisekelo kuzibuyekezo ezisuka eMecca ziye kuKristu?
Bhalisela lapha ukuthola incwadi yethu yezindaba.

SHINTSHA IMPILO NAMUHLA

Zakwethu ngokuthandaza nangokwezimali ukuqhubekisela phambili uMbuso kaNkulunkulu