-AMANCANE-

 

Sifuna ubudlelwano bokuthuthukisa uMbuso kaNkulunkulu. Ngabe inkonzo yakho ingaba nesibindi ngokwanele sokuhlanganyela nathi ukumemezela iVangeli likaJesu Kristu?
Sithumele i-imeyili namuhla ukuze uhlanganyele nathi: info@meccatochrist.org

Okuthunyelwe kwakamuva