-I-RADIO & PODCAST INKONZO-

Umsakazo wethu, iPodcast neminye iminikelo efakwa ngokulalelwayo kuyindlela yethu yokufakaza ngeGood News of Grace kaNkulunkulu.

I-Albishara yi-Social-media Podcast yethu ehloselwe izikhulumi zesi-Arabhu. Kususelwa kuzEnzo 20:24 zokufakaza ngeZindaba Ezinhle Zomusa KaNkulunkulu nokunqoba isembozo esivikela abaningi ekuboneni nasekulandeleni iQiniso ngoJesu ngezwi lobufakazi bethu njengoba iSambulo 12:11 siyalele.

Kuyisifiso sethu ukuthi sikwazi ukufinyelela emhlabeni wonke wamaSulumane ngeVangeli likaJesu Kristu ngomsakazo. I-Arabic Audio New Testament iyaqoshwa manje futhi maduze izolungela ukusakazwa. Isifiso sethu ukuthi iTestamente Elisha liqoshwe ngendlela yokucula wonke amaSulumane azoyazi, ngoba imibhalo yabo ibuye iculwe nsuku zonke. Isifiso sethu ukuthi iZwi likaNkulunkulu lingene ezinhliziyweni zabantu emhlabeni wamaSulumane, ukuze bazindle ngamazwi okuphila okuphakade futhi basindiswe futhi baguqulwe nguJesu Kristu.

Ungathanda ukufunda okwengeziwe?
Sithumele i-imeyili: Radio@Meccatochrist.org

Okuthunyelwe kwakamuva