UDkt Ed J Hoskins
UDkt Ed J Hoskins
Izifundo zobufundi

Okugxilwe eVangelini likaJesu Kristu

Sinikeza izinhlobonhlobo zemfundiso ezwakalayo yokufundiswa kweBhayibheli ngezilimi ezingaphezu kwezingu-40 kuma-MBBs (Muslim Background Believers).

UJohn Azar
UJohn Azar
Izisekelo ze-Faith Arabic
UJerry Soen
UJerry Soen
UMoya oNgcwele
2021-08-04T21:48:14+00:00

Izisekelo Zokholo

Izisekelo zoKholo noJohn Azar wobudlelwano bama-Arabhu eGrace Community Church zimayelana nokuchaza ukukholwa kuJesu kwabangakholwa kanye nemfundiso yenkolo elula ehlelelwe amakholwa.