UKUQEQESHA-

I-MBBs Bible Academy iyindlela yokuthi ama-MBB afunde izihloko nezifundo zeBhayibheli ngendlela ehlelekile ku-inthanethi abese ehlolwa ngentuthuko yawo ngoprofesa bebhayibheli asebevele befundisa kwamanye amakolishi eBhayibheli namasemina.

AMANYE AMATHUBA OKUQEQESHA

Izindlela:

UDkt Ahmed nethimba lakhe bafundisa emakilasini e-Perspective nge-Islam nokutshalwa kwamasonto.

Ukuqeqeshelwa ukwabelana ngevangeli eMecca naseSaudi Arabia:

UDkt. Ahmed nethimba lakhe baqeqesha abafundisi besikhathi esizayo eMecca ekilasini elikhethekile.

Izifundo ze-Basic and Advance mayelana ne-Islam:

Kulezo zifundo zamasonto amane noma ayi-4, uDkt Ahmed nethimba lakhe bafundisa nge-Islam nangezindlela ezahlukahlukene
ukuqhubekisela phambili uMbuso kaNkulunkulu ngombono ovela eMecca, indawo yokuzalwa yamaSulumane.

Ukuze ubhalisele ukuqeqeshwa, chofoza inkinobho engezansi:

Okuthunyelwe kwakamuva