-UMNYANGO KU-MECCA, SAUDI, & BEYOND-

EMecca kuKristu, sizibophezele hhayi kuphela ekukhulekeleni nasekuhlomiseni amabandla ekumemezeleni iVangeli likaJesu ezweni lakubo, kodwa futhi nokuthumela nokuhlomisa izithunywa zevangeli eSaudi Arabia, kanye nasemhlabeni wamaMuslim wonkana. “Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuwona nje amazwi amaningi; liphila ngamandla kaNkulunkulu.” (Funda eyoku-1 Korinte 4:20.)

Njengamanje, uDkt. A uthumela iqembu e-Saudi Arabia nyanga zonke. UDkt Ahmed uyaqhubeka nomsebenzi wakhe wokukhanyisa ukukhanya kukaKristu ezindaweni zobumnyama obukhulu, ethandazela amaSulumane avela emhlabeni wonke, kuzo zonke izizwe, izilimi, nezizwe zaseSaudi nangale kwayo. Uphakamisela izandla zakhe ezulwini, ebathandazela, futhi enethemba lokuthi bayomthola uJesu noma kuphi lapho bekhona, futhi ukukhanya kweVangeli kuzongena esikalini sobumnyama futhi kuvule amehlo abo othandweni nomusa wakhe wokusindiswa.

Ngabe ufuna ukujoyina iqembu?
Sithumele i-imeyili: Visas@meccatochrist.org

Okuthunyelwe kwakamuva