1 Petru (The Proclaim Commentary Series)

$15.00

I-5 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Incwadi ka-1 Peter igcizelela ukuthi ukuhlupheka kuletha ukuphikelela. Kungokuhlupheka lapho sithotshiswa khona futhi sisondelana neNkosi. UKristu uvumela ukuhlupheka ezimpilweni zethu ukuba kusibumbe sibe ngumuntu amdalile, asifanise nomfanekiso wakhe (Roma 8:29). Njengoba siqhubeka nempilo ngezinye izikhathi kungase kudumaze, kodwa kubalulekile ukuqaphela ukuthi ukuhlupheka esibhekana nakho kuthuthukisa ukubekezela ezimpilweni zethu futhi ekugcineni kufanele kungcwelise ukuba siphile izimpilo ezingcwele.

I-5 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Isigaba:

Incazelo

Isihloko

Iya phezulu