EyabaseFilipi ingenye yezincwadi zikaPawulu ezingahlelekile. Ngaleli bandla akazange azizwe enesidingo sokugomela igunya lakhe lobuphostoli. Uthando lwakhe oluchichimayo ngabo luyabonakala. Waze wabavumela nokuba bamthumelele imali, okuyinto eyayingavamile kakhulu kuye. Injabulo ekuhluphekeni iyingqikithi yale ncwadi. UPawulu uboshiwe, nokho usebenzisa igama elithi injabulo (ibizo nesenzo) izikhathi ezingaphezu kweziyishumi nesithupha. Ukuthula nethemba lakhe kwakungasekelwe ezimweni, kodwa ekwazini uKristu ( 3:10 ) nokuphishekela lowomklomelo njengesifiso sakhe esiphakeme kakhulu. Konke kwakuwubulongwe uma kuqhathaniswa nalomgomo (3:8). Indlela yombhali kulolu chungechunge lwezibuyekezo ingeyokuzinikela enemisebenzi eminingi ebonakalayo.