Isandla esimnandi kakhulu esisekelwe eBhayibhelini esenziwe isiqholo oyohlale usikhumbula, sinakho konke okushiwo encwadini yesiHlabelelo seziHlabelelo esinamanothi amnandi ama-apula amasha kanye nokhuni lomsedari olujulile. 30ml

*Lo mkhiqizo wenziwe ngabakwa-MBB (Amakholwa Asemuva AmaSulumane KuJesu). Imali egcwele izohamba ukuze basekele inkonzo yabo kanye nathi.