Umlayezo wencwadi yezEnzo uyisandiselo somsebenzi omkhulu weNkosi. “Hambani nenze izizwe zonke abafundi.” Encwadini yezEnzo sibona ukuthi uma senza ubufundi bempilo-on-life, sizobona ibandla likhula ngokuvangela kanye nobudlelwane, licebisana futhi likhula libe ngumfanekiso kaKristu. Uchungechunge lwe-Proclaim Commentary luletha ukuqonda okuvezayo kanye nokusebenza okusebenzayo ekuphileni kwansuku zonke. Ayibhalelwanga abefundisi, abafundisi, nabaholi kuphela, kodwa ibhalelwe imikhaya, abafundi, nanoma ubani ofisa ukuhlola ingcebo yeZwi likaNkulunkulu.