Ukusuka eMecca kuya kuKristu

$15.00

I-75 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Ubufakazi bomusa kaNkulunkulu ngokuhlupheka

I-75 esitokisini (ingasetshenziswa emuva)

Incazelo

Iyatholakala futhi ku Amazon, Walmart, EBay, Izibaya nezicukuthwane futhi nokuningi.
Uhambo noDkt. Joktan ukusuka lapho azalelwa khona eMecca, eSaudi Arabia, waya endaweni yakhe yamanje e-United States. UDkt Joktan wakhulela emndenini wamaSulumane okholwayo futhi ubaba wakhe wayenguthisha owaziwa kakhulu futhi ohlonishwayo weSunni Islam. Lapho ezama ukujabulisa uyise, wayibamba ngekhanda yonke i-Qur'an, incwadi engcwele yamaSulumane, ngesikhathi eneminyaka eyishumi nantathu. UDkt. Joktan ulandisa ukuthi uKrestu wabonakala kanjani kuye ephusheni ebusuku. Lokhu kwagcina ngokuthi anikele ngempilo yakhe kuKristu njengeNdodana kaNkulunkulu noMsindisi womhlaba. Ngamlandela ngenqubekela phambili yakhe enzima ngesikole sobudokotela nokuthi ubaba nomndeni wakhe bamlahla kanjani ngenxa yokholo lwakhe olusha kuKristu. Kwakukhathaza amathumbu lapho ubaba wakhe ephethe isibhamu ekhanda lakhe efuna ukuthi alahle uKrestu ashise iTestamente Elisha. Ngamlandela ngemizamo eminingi yokubulala, egqugquzelwa ngumndeni wakhe kanye nohulumeni - inani lokuzibamba ukushiya ubuSulumane. Waboshwa, washaywa, wahlukunyezwa futhi wadutshulwa ngezinhlamvu. Lapho ngiqala ukuhlangana naye esikhathini esingaphezu konyaka odlule, ubuso bakhe babusenazo izibazi zokushushiswa kwangaphambilini. Ubuso bakhe cishe buzohlala njalo. Kukho konke lokhu, ukukholwa kwakhe kuKristu kwahlala kunganyakaziswa. Kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni indaba yakhe igcwele umusa, uthando, injabulo nobukhona bukaNkulunkulu. - UDkt Ed Hoskins

Imininingwane engeziwe

Isisindo 0.81 lbs
Ubukhulu 9 × 6 × 0.59 ku

Isihloko

Iya phezulu